مهندسی عمران

مدیرآموزشی ریاضی گروه علمی طرح نوین (تدریس ریاضی و فیزیک کنکور ریاضی و تجربی)

مشاور تحصیلی و کنکور گروه علمی طرح نوین

مدرس دروس پایه رشته عمران در اموزشگاه اندیشه هامون