استاد حکاک

بیش از 12 سال سابقه در تدریس شیمی

مدرس برتر آموزشگاه ها و مدارس برتر تهران

مولف بیش از 10 کتاب آموزشی