دبیر مدارس برایند هدف

مولف کتاب فیزیک 3 راه نو

مدرس اموزشگاههای کانون فرهنگی اموزش

دبیر اموزشگاههای علوم رهروان علم پیشداد

طراح ازمون های کانون فرهنگی اموزش

مدرس مدارس نمونه ملاصدرا