این یک اشتباه متداول است که هنوز هم بسیاری را به اشتباه می‌اندازد. فراموش نکنید که در انتخاب رشته سراسری ترتیب انتخاب‌های شما به هیچ وجه تأثیری در شانس قبولی‌تان نخواهد داشت. اگر رشته‌ای را شما در انتخاب اولتان بخواهید قبول شوید، آن رشته را در انتخاب 150 خود هم قبول خواهید شد (البته اگر رشته‌های قبلی را قبول نشوید).  به همین دلیل باید تنها ملاکتان در چیدمان این 150 رشته، ترجیح و علاقه باشد.