فعلاً مبنای‌تان را بر اساس دانشگاه آزاد و سراسری نگذارید؛ چون انتخاب رشته‌های‌شان مجزا از هم است و روی هم تأثیر نمی‌گذارد. اما برای تشخیص اولویت بین پردیس‌های تهران و سراسری شهرستان باید فکر کنید و ترجیح خودتان را مشخص کنید. اولویت را می‌توانید از طریق مشورت با خانواده تعیین کنید. یک طرف بحث هزینه است و یک طرف هم بحث بودن در شهر خودتان و از طرفی هم بحث کیفیت دانشگاه را هم باید در نظر بگیرید.

از نظر نوع و ساختار دانشگاه ها،دوره های پردیس در همان دانشگاه های دولتی(سراسری)برگزار می شود با این تفاوت که شهریه های نسبتا بالایی دارند با این امتیاز که زیر مجموعه و وابسته به همان دانشگاه های سراسری هستند.اما در انتخاب بین آزاد و پردیس، باید به خودِ رشته هم توجه کنید و به این سوال پاسخ دهید که آیا پس از گذشت یک سال از انتخاب رشته تان،باز هم همین رشته را انتخاب می کردید؟

اما در مورد انتخاب بین سراسری و آزاد،پیشنهاد ما این است که دانشگاه آزاد را به سراسری شهرستان ترجیح دهید،به همان دلیلی که گفتیم بهتر است در شهر خودتان بمانید و ادامه ی تحصیل دهید.مگر این که اختلاف بین دو رشته ی قبولی تان برای شما قابل قبول نباشد و ترجیح بدهید یک رشته ی قابل قبول تر را در دانشگاه سراسری شهرستان بخوانید.