مسائل قابل ارائه در این همایش ها بسیار زیاد و متعدد هستند و من صرفا جهت اطلاع رسانی به شما دوست عزیز و مخاطبین ارجمند وبسیات، اون ها رو به صورت تیتر وار عرض می کنم.

  • ریزه کاری های انتخاب رشته
  • شخصیت شناسی و اینکه شخصیت شما متناسب با کدام رشته هست
  • آشنایی با دانشگاه ها
  • آشنایی با رشته ها و بازار کار اونها
  • اینکه هم رتبه های شما در سال گذشته در کدام دانشگاه ها قبول شده اند
  • و…