من همیشه با درس ریاضی مشکل داشتم و فکر نمی کردم  روزی برسه که تراز من از 10 به 30 برسه و اینو مدیون تیم مشاوره و اساتید محترم سمیرغ پارس هستم.