مهندسی رباتیک در قسمت مقالات سایت،  بخش معرفی رشته ها رشته ریاضی، به تفصیل شرح داده شده است.