تاریخچه دانشگاه

شوراي گسترش آموزش عالي در نود و چهارمين جلسه خود در مورخ 6/9/1352 مجوز تاسيس دانشگاه بوعلي سينا در همدان را تصويب نمود كه پس از آن در سال 1353 تاسيس و فعاليت آموزشی خود را در سال 1355 با پذيرش حدود 200 دانشجو در مقاطع مختلف تحصيلی كاردانی تا كارشناسی ارشد در چهار مجتمع گسترش کشاورزی، علوم تندرستی، و علوم محیط زیست و علوم آموزشی آغاز نمود.

 

فضاهاي آموزشي و كمك آموزشي و پشتيباني دانشگاه در سايت اصلي و در مساحتي قريب 122 هكتار كه در حال حاضر در تملك دانشگاه مي باشد، بنا شده است.

 

این دانشگاه در رتبه‌بندی وبومتری در سال 2010 دارای رتبه 4500 ، در سال 2011 به رتبه 2700، در سال 2012 به رتبه 2748  و در سال 2014 به رتبه 2208 صعود کرده است. همچنين رتبه یازدهم را در بین  دانشگاه های برتر جهان اسلام از لحاظ شاخص میانه استنادی هنجارشده در سال 1391 شناخته شد. همچنين اين دانشگاه در بين دانشگاههاي تابعه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري رتبه 26 را كسب نموده است.

 

دانشگاه بوعلي‌سينا در حال حاضر دارای بالغ بر 400 عضو هیات علمی، 800 كارمند، حدود 13000 دانشجو ، 297 رشته تحصيلي در مقاطع کاردانی، كارشناسی، كارشناسی ارشد و دكتري ، حدود 33000 دانش‌آموخته و شامل دانشكده هاي زير می‌باشد:

 

دانشكده مهندسی

دانشكده كـشاورزی

دانشكده علوم انسانی

دانشكده علوم پايه

دانشكده علوم اقتصادي و اجتماعی

دانشكده هنر و معماری

دانشكده شـيمي

دانشكده پيرادامپزشكی

دانشكده فنی تويسركان

دانشكده فنی كبودرآهنگ

دانشكده مديريت و حسابداری رزن

دانشكده صنايع غذايی بهار

دانشكده تربيت بدني