معرفی رشته‌ی زبان و ادبیات فارسی

دانشجویان این رشته تحصیلی در دانشگاه، در طول چهار سال (8 ترم) باید 136 واحد درسی را بگذرانند. از میان این واحدها کم‌تر از 20 واحد دروس عمومی و بقیه اختصاصی هستند. برخی درس‌های این رشته تحصیلی عبارت‌اند از:

حافظ(4 واحد)

مثنوی مولوی(4 واحد)

حدیقه الحقیقه سنایی(2 واحد)

متون نثر هم‌چون؛ مرصادالعباد (2 واحد)

کلیله و دمنه(42 واحد)

گلستان(2 واحد)

بوستان(2 واحد) و… .

از واحدهای پیش نیاز و بسیار مهم می‌توان به واحد”آشنایی با عرفان و تصوف” اشاره کرد. هرچه میزان آشنایی دانشجویان با این مقوله بیش‌تر باشد، می‌توانند در این رشته قوی‌تر شوند و بهره‌ی بیش‌تری از این ببرند.

فارغ التحصیلان این رشته می‌توانند به عنوان مدرس در مدارس مشغول به کار شوند یا با گذراندن یک دوره‌ی سه‌ماهه مهارت ویراستاری، به عنوان ویراستار در دفاتر انتشاراتی به ویرایش متون مختلف بپردازند.