choosing_major

بسیاری از افراد از رشته ها و زیر شاخه هایشان تصوری غلط و خیالین دارند و مثلا  پزشکی یا دارو سازی، یا جامعه شناسی یا  معماری یا مهندسی ساختمان برایشان جذاب است و تصور می کنند به آنها علاقه دارند .این درحالی است که تصور دقیق و روشنی از این مشاغل و رشته ها ندارند.

برای به دست آوردن  تصویری تقریبا روشن امروزه امکانات بی شماری در اختیار همه هست: مثلا کسی که تصور می کند به جامعه شناسی علاقه دارد،  می تواند وارد سایت های  این رشته بشود ، مقالات آن را بخواند، در جلسات  تخصصی آن شرکت کند،  پای کرسی اساتید آن بنشیند  و به خصوص تلاش کند که یک فرد یا چند فرد شاخص را در نظر نداشته باشد، بلکه به مجموعه نگاه کند، زیرا ممکن است آن فرد استثنایی باشد  و نباید  یک شغل یا موقعیت را بر اساس بهترین یا بدترین نمونه هایش مورد قضاوت قرار داد، بلکه باید  میانگین را در نظر گرفت.

همین طور لازم است هر فرد تصویری را که شغل مزبور دارد مورد بررسی قرار دهد و بداند که این قضاوتی است که بعدها درباره او می شود. بدون آنکه این قضاوت را به تنهایی ملاک قرار دهد. برای مثال تا چند دهه پیش  تصویر بسیار مثبتی از  پزشکان در جامعه وجود داشت و تصویر نه چندان  مثبتی از جامعه شناسان، اما امروزه لزوما این طور نیست.

ورود به مباحث و شرکت در محافل حرفه ای و شناخت افراد مختلفی که در یک حوزه کار می کنند به ما تصویری نسبتا واقعی از آن می دهد که البته با تصویر درونی متفاوت است اما این تصویر درونی معمولا  تا زمانی که کسی وارد حرفه نشده و یا بسیار درباره آن مطالعه نکرده است، قابل دسترسی نیست.