بسیار مهم است که انتخاب رشته، با چشم باز و “شناخت” دقیق انجام پذیرد. در مورد دستیابی به شناخت صحیح رشته ها، داوطلب می بایستی از مدتها پیش با بهره گرفتن از منابع معتبر انتخاب رشته، مشورت با خانواده ، مشاوران و دوستانی که فارغ التحصیلان دانشگاهی هستند ، اطلاعات دقیق و کاملی از رشته های مورد نظر خود کسب کرده باشد تا بتواند با شناخت کامل اقدام به انتخاب رشته نماید.

داوطلبان در هنگام انتخاب رشته و دانشگاههای خارج از شهر یا استان محل سکونتشان باید به شرایط و مسائل مربوط به “دور از خانه و خانواده” بودن توجه کنند. چون تحصیل در شهرهای دور، نیاز به روحیات شخصی و خانوادگی خاصی دارد.

بهتر است داوطلب از همین حالا مسایل و مشکلات مربوط به دوری از خانه و خانواده، مشکلات خوابگاهها مشکلات اقتصادی و غیره را در نظر بگیرد و چنانچه قدرت سازگاری با این مسائل را در خود می بیند اقدام به انتخاب رشته و دانشگاه دور از محل زندگی خود نماید.

برخی از رشته ها و دانشگاهها دارای “شرایط خاص” هستند و پذیرفته شدگان در آن دانشگاهها باید طبق شرایط و ضوابط خاص آموزشی آنجا رفتار کنند. مثلا داوطلب قبل از انتخاب رشته ای مثل رشته های نظامی یا انتظامی باید با شرایط خاص آن دانشگاهها مثل پوشیدن لباس فرم، طی مراحل آموزشی و آمادگی رزمی، تمرینات بدنی و غیره آشنایی داشته باشد و در صورت انطباق با آن شرایط اقدام به انتخاب رشته در این دانشگاههای خاص نماید.