خیلی خوبه که سیمرغ پارس انقدر کلاساشو کم جمعیت برگزار  می کنه. این خصوصیت بعضافه دبیرای خوب باعث شد که خیلی پیشرفت کنم.

ممنونم