لیسانس مهندسی عمران از دانشگاه شهید چمران

13 سال سابقه تدریس ریاضی

مدرس ریاضی مدرسه المپیاد و بهترین آموزشگاههای تهران

مولف کتاب ریاضی آمادگی آزمون ورودی دبیرستان

ویراستاری کتب کمک درسی ریاضی 7و8