images

به طور کلی باید اولويت اول، دانشگاه‎هاي سراسري و روزانه باشد. در مرتبه بعدي دانشگاه‎هاي شبانه که در دفترچه به صورت نوبت دوم ثبت شده‎اند مي‎باشد. اين دانشگاه‎ها شهريه اخذ مي‎کنند، ولي اعتبار و مدرک دانشگاه روزانه را دارند.

مرتبه بعدي مربوط به دانشگاه آزاد مي‎باشد که بعنوان يک دانشگاه قديمي غيردولتي با قدمت طولاني جايگاه معتبري براي خود کسب کرده است و مراحل مربوط به انتخاب رشته آن بصورت جداگانه انجام مي‎شود. دانشگاه پيام نور و دانشگاه‎هاي غيرانتفاعي در مراحل بعدي قرار مي‎گيرند. داوطلبان بايد توجه داشته باشند که بجز دانشگاه‎هاي روزانه سراسري بقيه دانشگاه‎ها شهريه اخذ مي‎کنند و تعهدي به تأمين خوابگاه ندارند.

استفاده از نرم‎افزارهاي مختلفي که براي اين منظور طراحي شده، بسيار رايج مي‎باشد. بايد توجه داشت که اطلاعات انتخاب رشته در عنوان رشته‎ها و ظرفيت آنها هر ساله تغيير مي‎کند ، بنابراین باید از نرم افزارهای به روز ، در این رابطه بهره جست.

اين نرم افزارها يک چيدمان کلي از رشته‎ها با چند برابر تعداد انتخاب مجاز ارائه مي‎دهند که احتياج به حذف و مرتب کردن و اضافه کردن دستي رشته‎هاي احيانا جديد دارد. پس داشتن اين انتخاب رشته ارزش کلي گمانه زني براي رشته قبولي را دارد.

رشته‎هايي که جذب دانشجوي بدون آزمون دارند، چگونه هستند؟

در روند حذف کنکور سراسري و جذب دانشجو با سوابق تحصيلي، ظرفيت زيادي از رشته‎هاي تحصيلي به جذب بدون توجه به رتبه و تراز کسب شده در کنکور دارد. در اين رشته‎ها ملاک معدل کتبي ديپلم داوطلب مي‎باشد و هنگام انتخاب اين کد رشته‎ها از معدل استفاده مي‎شود و دانش آموزي که معدل بالاتري کسب کرده، شانس قبولي بهتري خواهد داشت. در اين رشته‎ها حتي براي داوطلباني که در کنکور شرکت نکرده‎اند نيز شانس جذب وجود خواهد داشت.