consutation

صدها هزار راهیان دانشگاه پس از پذیرفته شدن در آزمون سراسری در مرحله مهم انتخاب رشته تحصیلی قرار دارند. این مرحله هم حساس است و هم مهم. همچنین اقدام در این مرحله در معرض آسیبهایی است که بی تفاوتی و بی اطلاعی نسبت به آنها می تواند آینده و توانایی جوانان را تحت تاثیر منفی قرار دهد.

همچنانکه مواجهه درست، سنجیده منطقی و مدبرانه با این مرحله می تواند نویدبخش آینده و راهی مطمئن و کم دغدغه برای آنها باشد. کوچکترین اشتباه، بی تدبیری، جو زدگی و برخورد و تصمیم گیری از سر احساس می تواند آرزوها و آمال فرد را دچار تهدید و ناکامی سازد.

بدیهی است که دخالتها و دیدگاه های بسیاری از اطرافیان بر تصمیم گیری فرد موثر واقع می شود و لذا هرگونه اقدام یا اجبار بی دلیل و حساب نشده افراد پیرامونی، می تواند داوطلبان ورود به دانشگاه را در انتخاب صحیح مسیر تحصیلی آینده خود با مشکل مواجه سازد.

مواجهه درست با این پدیده و بهره گیری از مشاوران مطلع، امین و مسلط می تواند جوانان را به درستی به آینده ای مطمئن رهنمون سازد.

مشاوران مجرب شرایط فرد را از تمام جوانب سنجیده و با توجه به میزان “علاقه، استعداد و توانایی” وی ، او را به بهترین نحو راهنمایی خواهند کرد. شایان ذکر است که در نظر داشتن علاقه صرف، بدون توجه به میزان توانایی و استعداد، می تواند فرد داوطلب را در انتخاب مسیر آینده تحصیلی و حتی کاری اش با مشکل مواجه سازد.

حساس و مهم بودن مرحله انتخاب رشته، که ارتباط مستقیمی با آینده شغلی و کاری داوطلبان دارد و غالبا آینده شغلی افراد از این مسیر می گذرد؛ اقتضا می کند تا داوطلبان ورود به دانشگاه با حوصله، دقت، مطالعه و استفاده از تجارب و مشورت مشاوران و افراد امین و مطلع به عبور موفق از این مرحله بپردازند.