بستگی به دانشگاهش داره. مثلا رامسر تا ۱۰.۰۰۰ هم میگیره!