دانشگاه علم و فرهنگ

جهاددانشگاهي براساس اهداف و وظايف مندرج در اساسنامه مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي و با مجوز وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، فعاليت آموزشي خود را در حوزه آموزش عالي با تأسيس مؤسسه آموزش عالي جهاددانشگاهي در سال 1372 آغاز نمود. پس از 12 سال فعاليت مستمر وكسب موفقيت‌هاي آموزشي و در پي احراز شرايط لازم، شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم در جلسه مورخ 15/11/84 با ارتقاي مؤسسه آموزش عالي جهاددانشگاهي (تهران) به دانشگاه علم و فرهنگ موافقت قطعي به عمل آورد. در حال حاضر اين دانشگاه با داشتن تمامي اركان و نهادهاي اجرايي، شوراها و كميته‌هاي مصوب و مذكور در آيين‌نامه مديريت دانشگاهها و مراكز آموزش عالي، در حوزه‌هاي مختلف آموزشي، پژوهشي، دانشجويي و فرهنگي فعاليت مي‌نمايد.
دانشگاه علم و فرهنگ در حدود 20000 مترمربع فضاي آموزشي، كمك آموزشي و اداري شامل ساختمان‌هاي ستادي، مركزي، دانشكده هنرو معماري، واحد تحصيلات تكميلي شماره 1 و شماره 2، پژوهشكده توسعه تكنولوژي و پژوهشكده رويان در اختيار دارد و اميد است با ياري خداوند متعال در آينده‌اي نزديك طرح جامع دانشگاه منطبق با استانداردهاي آموزشي در زميني به مساحت 3 هكتار به اجرا در ‌آيد.


ساختار آموزشي دانشگاه
دانشگاه علم و فرهنگ داراي پنج دانشكده فني ومهندسي، هنر ومعماري، علوم انساني، علوم پايه و گردشگري با ويژگيهاي ذيل مي باشد:

تحصيلات تكميلي
واحد تحصيلات تكميلي دانشگاه علم و فرهنگ در سال 1384 راه‌اندازي شده و ابتدا با رشته كارشناسي ارشد علوم اجتماعي- مطالعات فرهنگي فعاليت خود را آغاز نمود و هم اكنون در يك رشته دكتري زيست‌شناسي علوم جانوري و نه رشته كارشناسي ارشد مهندسي صنايع- صنايع، مهندسي عمران- سازه، مهندسي مالي، مديريت اجرايي- MBA، حقوق خصوصي، روانشناسي- خانواده درماني، علوم اجتماعي- مطالعات فرهنگي، زيست‌شناسي- علوم جانوري و پژوهش هنر فعاليت مي‌نمايد.
در نيمسال دوم سال تحصيلي 91-90 تعداد 506 نفر دانشجو در اين واحد مشغول به تحصيل هستند كه از اين تعداد 270 نفر زن و 236 نفر مرد مي‌باشند.

دانشكده فني و مهندسي
دانشكده فني و مهندسي در مقطع كارشناسي رشته‌هاي مهندسي كامپيوتر، مهندسي عمران، مهندسي صنايع و كارشناسي ناپيوسته مهندسي تكنولوژي نرم‌افزار كامپيوتر از طريق كنكور سراسري دانشجو مي‌پذيرد. تعداد دانشجويان در نيمسال دوم سال تحصيلي 91-90 اين دانشكده، 1127 نفر بوده كه از اين تعداد 485 نفر زن و642 نفر مرد مي‌باشند.

دانشكده علوم انساني
دانشكده علوم انساني در مقطع كارشناسي رشته‌هاي حقوق، حسابداري، مديريت صنعتي، مديريت فرهنگي و هنري و روانشناسي باليني و در مقطع كارشناسي ناپيوسته حسابداري از طريق آزمون سراسري دانشجو مي‌پذيرد.
تعداد دانشجويان در نيمسال دوم سال تحصيلي 91-90 اين دانشكده، 1227 نفر بوده كه از اين تعداد 882 نفر زن و 345نفر مرد مي‌باشند.

 دانشكده هنر و معماري
دانشكده هنر متشكل از گروههاي آموزشي گرافيك، نقاشي، طراحي پارچه، طراحي لباس، معماري داخلي و مهندسي معماري در مقطع كارشناسي و آموزش هنرهاي تجسمي در مقطع كارشناسي ناپيوسته مي‌باشد.
تعداد دانشجويان در نيمسال دوم سال تحصيلي 91-90 اين دانشكده، 1394 نفر بوده كه از اين تعداد 1224 نفر زن و 170نفر مرد مي‌باشند.

دانشكده علوم گردشگري
دانشكده علوم گردشگري متشكل از گروههاي آموزشي جغرافيا و برنامه ريزي توريسم، اكوتوريسم(طبيعت‌گردي)، مديريت جهانگردي- بازاريابي جهانگردي در مقطع كارشناسي ارشد و مديريت گردشگري در مقطع دكتري مي باشد.
تعداد دانشجويان در نيمسال اول سال تحصيلي 92-91 در اين دانشكده 67 نفر بوده كه از اين تعداد 51 نفر زن و 16 نفر مرد مي باشند.

دانشكده علوم پايه
گروه‌هاي آموزشي علوم پايه شامل گروه آموزشي زيست‌شناسي علوم جانوري در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري و گروه آموزشي رياضيات مالي در مقطع كارشناسي ارشد و گروه آموزشي آمار در مقاطع كارشناسي پيوسته و كارشناسي ناپيوسته مي‌باشد.
در نيمسال دوم سال تحصيلي 91-90 در گروه‌هاي زيست‌شناسي و آمار 291 نفر مشغول به تحصيل هستند كه از اين تعداد 236 نفر زن و 55 نفر مرد مي‌باشند.

اهداف و برنامه‌هاي دانشگاه
براساس سياست‌هاي مصوب هيأت امناي دانشگاه، محورهاي زير از جمله اهداف و برنامه‌هاي آينده اين دانشگاه مي‌باشد:
– دستيابي به جايگاه قابل قبول و مؤثر در نظام آموزشي عالي كشور
– توسعه كمي و كيفي فعاليت‌هاي آموزشي و پژوهشي مبتني بر استانداردهاي آموزش عالي كشور و منطبق با جهت‌گيري‌هاي علمي- پژوهشي جهاددانشگاهي
– پرورش خلاقيت‌ها، مهارت‌ها، توانايي‌ها و استعدادهاي علمي دانشجويان و ايجاد روحيه خودباوري و اعتماد به نفس علمي و مسئوليت ‌پذيري در آنها
– اعتلاي فرهنگ و تقويت ارزش‌هاي اسلامي و فضيلت‌هاي اخلاقي دانشجويان
– طراحي، تدوين و توسعه رشته‌هاي جديد و بين رشته‌اي مورد نياز جامعه
– گسترش و تقويت دوره‌هاي تحصيلات تكميلي
– اهتمام در جهت حركت دانشگاه به سوي ارايه آموزش‌هاي توأم با كارآفريني و اشتغال‌زايي
– توجه به جذب دانشجويان ممتاز، مستعد و توانمند
– توسعه همكاري‌هاي علمي و پژوهشي با پژوهشكده‌هاي جهاددانشگاهي
– همكاري علمي با دانشگاه‌هاي معتبر خارجي

اهم موفقيتهاي دانشگاه در يك سال گذشته
– اخذ مجوز رشته‌هاي روانشناسي باليني، حقوق خصوصي، عمران گرايش سازه و مديريت گردشگري در مقطع دكتري، اخذ مجوز رشته‌هاي مديريت گردشگري گرايش بازاريابي وجهانگردي، طراحي پارچه ولباس، نقاشي، مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار، رياضيات گرايش رياضيات مالي در مقطع كارشناسي ارشد و اخذ مجوز رشته مديريت جهانگردي ومديريت بازرگاني در مقطع كارشناسي از موفقيتهاي حوزه آموزشي
– كسب رتبه اول كشوري مسابقه پل‌هاي فولادي توسط گروه مهندسي عمران در مقطع كارشناسي در بين دانشجويان دانشكده هاي دولتي و غير انتفاعي
– كسب رتبه اول در نمايشگاه گردشگري
– واگذاري دبيرخانه دائمي مهندسي فرهنگي ازسوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي به دانشگاه
– برگزاري اولين دوره دكتري پژوهش محور با همكاري جهاددانشگاهي در 30 رشته

رشته هاي تحصيلي در دانشگاه علم و فرهنگ

مقطع دكتري:
1- دكتري زيست‌شناسي علوم جانوري گرايش زيست‌شناسي تكويني
2- دكتري روانشناسي باليني
3- دكتري حقوق خصوصي
4- دكتري عمران گرايش سازه
5- دكتري مديريت گردشگري

مقطع كارشناسي ارشد:
1- كارشناسي ارشد زيست شناسي- علوم جانوري
2- كارشناسي ارشد زيست شناسي- علوم سلولي ومولكولي
3- كارشناسي ارشد حقوق خصوصي
4- كارشناسي ارشد مهندسي صنايع
5- كارشناسي ارشد مهندسي عمران – سازه
6- كارشناسي ارشد مهندسي عمران – زلزله
7- كارشناسي ارشد علوم اجتماعي – مطالعات فرهنگي
8- كارشناسي ارشد پژوهش هنر
9- كارشناسي ارشد جغرافيا- برنامه ريزي توريسم
10- كارشناسي ارشد طبيعت گردشگري(اكوتوريسم)
11- كارشناسي ارشد مديريت (MBA)
12- كارشناسي ارشد روانشناسي گرايش خانواده درماني
13- كارشناسي ارشد مهندسي مالي
14- كارشناسي ارشد مديريت گردشگري گرايش بازاريابي وجهانگردي
15- كارشناسي ارشد طراحي پارچه ولباس
16- كارشناسي ارشد نقاشي
17- كارشناسي ارشد مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار
18- كارشناسي ارشد رياضيات گرايش رياضيات مالي

مقطع كارشناسي
1- كارشناسي آمار
2- كارشناسي مهندسي‌عمران
3- كارشناسي مهندسي صنايع
4- كارشناسي مهندسي كامپيوتر- نرم¬افزار
5-كارشناسي مهندسي برق- الكترونيك
6- كارشناسي مهندسي معماري
7- كارشناسي معماري داخلي
8- كارشناسي ارتباط تصويري
9- كارشناسي نقاشي
10- كارشناسي طراحي پارچه‌
11- كارشناسي طراحي لباس
12- كارشناسي روانشناسي
13- كارشناسي حقوق
14- كارشناسي مديريت صنعتي
15- كارشناسي مديريت فرهنگي- هنري
16- كارشناسي حسابداري
17- مديريت جهانگردي
18- مديريت بازرگاني
19- كارشناسي ناپيوسته آمار
20- كارشناسي ناپيوسته آموزش هنرهاي تجسمي
21- كارشناسي ناپيوسته علمي – كاربردي حسابداري
22- كارشناسي ناپيوسته نرم¬ افزار كامپيوتر

©تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علم و فرهنگ می باشد.
«تمامی فعالیتهای این دانشگاه حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشد
و فعالیتهای این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.»

طراحی شده توسط شرکت ایده پرداز

Bottom of Form