Populjarnye-vakansii

نکته حیاتی که باید داوطلبان هنگام انتخاب رشته بدان توجه کنند، بازار کار رشته های مورد نظر است. داوطلبان توجه داشته باشند که به هیچ وجه دست به انتخاب رشته تصادفی نزنند و آینده خود را به دست شانس و تقدیر نسپارند. برای هر جوانی مرحله انتخاب رشته مرحله ای بسیار حساس و تأثیرگذار در زندگی و سرنوشت اوست و نباید بی توجه از کنار آن بگذرند.

از آنجا که بعضی از رشته های تحصیلی، زمینه های اشتغال بهتری نسبت به برخی دیگر از رشته ها دارند، در نظر گرفتن بازار کار، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. چه بسیار فارغ التحصیلان دانشگاهی که به دلیل بیکاری و عواقب ناشی از آن دچار سرخوردگی و ناامیدی می شوند. پس بهتر است داوطلبان از همین حالا به نوع شغل و زمینه های اشتغال رشته های انتخابی خود توجه کنند.

داوطلب باید در هنگام انتخاب رشته “موقعیت شغلی” رشته های انتخابی خود را مدنظر داشته باشد و آینده شغلی هر رشته انتخابی را با کمک مشاوران خبره، به دقت بررسی کند تا شغلی که در آینده به دنبال آن رشته تحصیلی پدیدار می شود با “خصوصیات فردی”، “شخصیتی” و “روحی و روانی” او سازگار باشد.