مشاور و مدرس

7سال تدریس ریاضی

10سال مشاوره آموزشی و انتخاب رشته

کارشناسی ارشد MBA از دانشگاه شریف

سخنران همایش های مختلف مشاوره ای