رشته های دانشگاه اصفهان به دانش آموزان معرفی می شود

دانشگاه اصفهان با هدف ایجاد زمینه آشنایی دانش آموزان و کنکوری ها با رشته های دانشگاهی اقدام به برگزاری همایش معرفی رشته های دانشگاهی کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش معرفی رشته های دانشگاهی دانشگاه اصفهان ۱۴ مردادماه با حضور اساتید روان شناسی و مشاوره این دانشگاه برگزار می شود.

در این همایش روش های صحیح انتخاب رشته به داوطلبان آزمون سراسری و خانواده های آنها معرفی می شود.

این همایش با همکاری دانشکده روانشناسی و دفتر استعداد درخشان دانشگاه اصفهان به صورت رایگان برای دانش آموزان برگزار خواهد شد.