ابتدا همه ی 150رشته ی دانش آموزی که نمره ی بالاتری دارد بررسی می شود و سپس بررسی رشته های داوطلب بعدی انجام خواهد شد. بنابراین باید رشته های خود را به ترتیب ترجیح خود مرتب نمایید. در واقع در هنگام گزینش در کنکور سراسری تمام انتخاب ها بررسی می شوند . در صورت قبولی مثلا در انتخاب چهل و هشتم ، بررسی متوقف و انتخاب های نفر بعدی بررسی می شود .