بله شرکت در همایش های رایگان به شما کمک خواهد کرد که سوالاتتون در زمینه انتخاب رشته و شرایط طرح ها به صورت کامل بر طرف بشه. در ضمن به زودی اطلاعاتی در مورد چگونگی طرح ها، بر روی وبسایت موسسه قرار خواهد گرفت.