معرفی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
تأسیس دانشگاه بین المللی اسلامی ایران در جلسه روز دو شنبه ۱۹ دیماه سال ۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی تصویب گردید و در تاریخ ۲۹ دیماه سال ۱۳۶۲ به تاُیید شورای نگهبان رسید و در واقع مبدأ و منشأ وتأسیس مؤسسه ای با اهداف تصریح شده در قانون مصوب سال ۱۳۶۲ و اساسنامهُ مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی (۱۳۷۷/۴/۳۰) را باید در نظر و اندیشهُ رهبرکبیر و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) جستجو کرد. در سال ۱۳۷۱ مجتمع آموزش عالی دهخدای قزوین در دانشگاه ادغام گردید واین دانشگاه با نام دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) مزین گردید.
اطلاعات آماری به صورت کلی
 • تعداد رشته های مصوب کاردانی : ۲ رشته
 • تعداد رشته های مصوب کارشناسی ناپیوسته : ۱ رشته
 • تعداد رشته های مصوب کارشناسی پیوسته : ۳۳ رشته
 • تعداد رشته های مصوب کارشناسی ارشد پیوسته : ۱ رشته
 • تعداد رشته های مصوب کارشناسی ارشد نا پیوسته : ۳۲ رشته
 • تعداد رشته های مصوب دکتری : ۷ رشته (ریاضی کاربردی، ریاضی محض ، زبان و ادبیات فارسی، تاریخ ایران بعد از اسلام ، شیمی تجزیه، آینده پژوهی و مهندسی معماری – گرایش طراحی مجموعهها و ساختمانهای نیروگاهی)
 • تعداد اعضای هیأت علمی: ۱۸۳ نفر
 • تعداد دانشجویان ایرانی وغیر ایرانی:۸۰۰۰ نفر
 • مسجد دانشگاه: مساحت ۲۴۷۰ متر مربع /سال بهره برداری ۱۳۸۳
 • کتابخانه مرکزی دانشگاه : مساحت ۴۰۶۲ متر مربع /سال بهره برداری : ۱۳۷۸
دانشکده ها
دانشگاه بین المللی امام خمینی درحال حاضردارای ۷ دانشکده میباشد.
 • فنی و مهندسی
 • معماری و شهرسازی
 • علوم پایه
 • علوم انسانی
 • علوم اجتماعی
 • علوم و تحقیقات اسلامی
 • مرکز آموزش زبان فارسی (ویژه دانشجویان خارجی)
روسای سابق دانشگاه
 • دکتر محمد معروف مشاط ، آخرین رئیس مجتمع آموزش عالی دهخدا (۱۳۶۶ – ۱۳۵۹)
 • دکتر علی اکبر صالحی ، دکترای مهندسی هسته ای از دانشگاه ام آی تی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف (۱۳۶۸ – ۱۳۶۷)
 • دکتر سید غلامرضا شیرازیان ، دکترای عمران (۱۳۷۱ – ۱۳۷۰)
 • دکتر محمد تقی خانی ، دکترای بیوشیمی – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس (۱۳۵۷ – ۱۳۵۶)
 • دکتر سعید سهراب پور، دکترای مکانیک از دانشگاه کالیفرنیا، برکلی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف (۱۳۷۵ – ۱۳۷۳)
 • دکتر رسول کاظم پور ، دکترای شیمی – عضو موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی (۱۳۷۶ – ۱۳۷۵)
 • دکتر علی اصغر ورسه ای ، دکترای ریاضی (۱۳۸۰ – ۱۳۷۶)
 • دکتر محسن بهشتی سرشت ، دکترای تاریخ – عضو هیئت علمی دانشگاه امام خمینی(ره) (۱۳۸۳ – ۱۳۸۰)
 • دکتر سید ابوالحسن نایینی ، دکترای عمران – عضو هیئت علمی دانشگاه امام خمینی(ره) (۱۳۸۵ – ۱۳۸۳)
 • دکتر حسن غفوری فرد، دکترای فیزیک هسته ای – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر (۱۳۸۸ – ۱۳۸۵)