سوال شما کلی هست. بستگی به خیلی فاکتورها داره عزیزم . می تونید با مشاورین موسسه صحبت کنید تا طبق شرایط شما، بهترین راهنمایی رو ارائه بدن.