اولين قدم تهيه کتب درست است و بعد از آن مطالعه منظم با روزي يکي دو ساعت و افزايش آن به حداقل 5 ساعت در روز است. توصيه مي شود که با کتبي که دوست داريد شروع کنيد تا راحت تر به کتابخواني و مطالعه عادت کنيد. برای اطلاعات بیشتر و جهت مشاوره با موسسه تماس بگیرید.