به نظر من نحوه مطالعه و برنامه ریزی بسیار مهمه چون اینطوری می تونی با مطالعه کمتر اما به صورت بهینه سازی شده به هدفت برسی.  یعنی هم از درس خوندن لذت ببری و هم  از هم سن و سالات جلو بیفتی. این همون چیزیه که کادر مشاوره سیمرغ پارس برای من فراهم کرد.