عزیزم طرح ها بدین صورت هستند:

1

طرح زرین 

شرایط:

انتخاب رشته توسط مشاورین برتر صدا و سیما

توضیحات:

انتخاب رشته به صورت دستی و نرم افزاری صورت می گیرد.

2 (2)

طرح سیمین

شرایط:

انتخاب رشته توسط مشاورین برتر تهران

توضیحات:

انتخاب رشته به صورت دستی و نرم افزاری صورت می گیرد.

3

طرح بلورین

شرایط:

انتخاب رشته توسط مشاورین برتر سیمرغ پارس

توضیحات:

انتخاب رشته به صورت نرم افزاری صورت می گیرد.

4

طرح مجازی

شرایط:

انتخاب رشته مخصوص دانش آموزان عزیز ساکن شهرستان ها

توضیحات:

انتخاب رشته از طریق ارسال بسته راهنمای انتخاب رشته صورت می گیرد.

 

 

در صورت تمایل برای کسب اطلاعات بیشتر از طرح های انتخاب رشته، مشخصات خودت رو در تب ثبت نام وارد کن.