پیمان محمودی دارای مدارک لیسانس ریاضی و فوق لیسانس مهندسی صنایع از دانشگاه تهران
25سال سابقه تدریس در آموزشگاه هاو مدارس تهران
تدریس تخصصی ریاضی