نوزاد لردگانی که برای به دنیا آمدن عجله داشت، مادرش را به جای دانشگاه راهی زایشگاه کرد.

پروین سنجابی فر در حالی هفته چهلم بارداری‌اش را سپری می‌کرد که روز جمعه 25 تیرماه  در جلسه کنکور علوم تجربی حاضر شد، اما مدت زیادی از توزیع سؤالات تخصصی نگذشته بود که مراقبان جلسه متوجه علائم زایمان این داوطلب کنکور شدند و او را به بیمارستان شهدای شهرستان لردگان منتقل کردند.

 « ایلیا »که در بخش زنان و زایمان بیمارستان به «کنکور 95 »معروف شد، 3 کیلو و پانصد گرم وزن دارد و با آمدنش، مادر 24 ساله اش را به یکی از سوژه‌های کنکور سال 95 تبدیل کرد. گفت‌و‌گوی خبرنگار گروه زندگی روزنامه ایران با داوطلب شماره 1462523 کنکور علوم تجربی که نخستین زایمانش را در شرایطی غیر عادی تجربه کرده است، مروری بر لحظه‌های پر تب و تاب دو اتفاق مهم زندگی پروین سنجابی فر است.